Registrujte svoj produkt

Všeobecné podmienky záruky
 • Záruka je platná len v prípade, že bolo s produktom TEMPUR® zaobchádzané správne a v súlade s inštrukciami, ktoré k nemu boli priložené. Tieto inštrukcie si prosím starostlivo uschovajte.
 • Záruka matracov, vankúšov a menších produktov nepokrýva normálne zmeny v tvrdosti/mäkkosti alebo atribútoch, ktoré nemajú vplyv na tlak uvoľňujúce vlastnosti produktu.
 • Záruka pokrýva fyzické defekty a zmeny, ktoré v materiáli TEMPUR® spôsobí viditeľné, trvalé pretlačenie väčšie ako 2cm. (Toto sa nevzťahuje na voľne plnené vankúše).
 • Reklamácia by mala byť podaná autorizovanému predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený.
 • Aby bolo možné podať reklamáciu a uplatniť záruku, musíte vlastniť pôvodnú účtenku alebo pokladničný doklad ako dôkaz Vášho nákupu.

Záruku nie je možné uplatniť:
 • Ak zákazník nepoužíval produkt v súlade s inštrukciami TEMPUR® pre užívanie, čistenie a údržbu produktu alebo ak bol výrobok poškodený následkom nedostatočnej údržby alebo neopatrného používania.
 • Ak bol produkt ohnutý, stlačený atď. v nízkych teplotách alebo po takú dobu, že bol materiál roztrhnutý alebo trvalo deformovaný.
 • Ak produkt TEMPUR® zvlhol alebo bol namočený. Materiál TEMPUR® absorbuje tekutiny a je ťažké ho vysušiť. Prevlhnutie či premočenie teda trvalo znižuje jeho funkčnosť.
 • Ak je produkt veľmi špinavý či nehygienický.
 • Ak bol výrobok TEMPUR® upravovaný alebo opravovaný bez povolenia spoločnosti TEMPUR.
 • Na zipsy poťahov produktov TEMPUR® okrem situácií, kedy bol zips vadný už pri nákupe produktu.
 • Ak sú produkty opravené v rámci záruky, pôvodná záruka nie je predĺžená. Záruka sa vzťahuje iba na opravu či výmenu.

Aby ste aktivovali záruku, musíte registrovať svoj ​​produkt.
To urobíte vyplnením nasledujúceho jednoduchého formulára.

Kontaktné informácie

 

Informácie o predajcovi

Informácie o produkte